เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ มีศักยภาพในการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และการลงทุน มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมมากมาย มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านนาในสมัยโบราณ มีภาษาล้านนา (คำเมือง) เป็นภาษาท้องถิ่น

เชียงใหม่
เป็นจังหวัดที่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,100-1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัด
เชียงใหม่
อยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุม 2 ชนิด คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งภูมิอากาศออกได้เป็น 3 ฤดู ได้แก่

 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม
 • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเชียงใหม่

 • ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง
 • ดอยสุเทพ
 • ดอยหลวงเชียงดาว อำเภอเชียงดาว
 • ดอยอ่างขาง อำเภอแม่อาย
 • สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม
 • ปางช้างแม่แตง อำเภอแม่แตง
 • น้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
 • น้ำพุร้อนฝาง อำเภอฝาง
 • ทะเลสาบดอยเต่า อำเภอดอยเต่า

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปเชียงใหม่

 • บ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง
 • สวนผึ้ง
 • บ้านถวาย อำเภอหางดง
 • ถนนคนเดิน (วันเสาร์ ที่ถนนวัวลาย วันอาทิตย์ที่ถนนราชดำเนิน)
 • เชียงใหม่ไนท์บาซาร์
 • งานราชพฤกษ์ 2549
 • เวียงกุมกาม อำเภอสารภี
 • พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
 • สวนสัตว์เชียงใหม่
 • เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 • รวมรายชื่อโรงแรมที่พักในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่า 250 โรงแรม

https://www.facebook.com/Koh.Samet.Resort